FLOFFELOFFE'S VERDEN II
- Livets rariteter, foto & dikt, samfunn, tankespinn – Se også:http://maleriogfoto.blogg.no/

jan
05

I en kommentar fra et tidligere innlegg jeg skrev, ble jeg kjent med at det eksisterer en gård (Løken Gård)som driver salg av dyr til forsøksdyrlaboratorier. I min naivitet visste jeg ikke at slikt eksisterte. Jeg ble så lei meg. Via nettsidene til Nettverk for dyrs frihet kan du lese om gården.

Litt fakta fra siden følger her:

  • Løken Gård startet sitt salg av dyr til forsøksdyrlaboratorier for over 20 år siden.
  • Omtrent 120 hunder og 50 katter holdes til enhver tid innesperret på LØken Gård i påvente av usikker skjebne i dyreforsøk.
  • Løken Gård selger dyrene til dyreforsøk i flere europeiske land og har planer om å utvide driften.
  • Løken Gård har flere ganger havnet i medias søkelys etter anmeldelse for lovbrudd. Etter en rettssak i 2007 ble Løken Gård tvunget til å utlevere sju hunder til sine eiere, etter at de hadde skjult at hundene skulle selges til dyreforsøk.
  • Løken Gård kjøper inn hunder og katter fra privatpersoner for å bruke i avl.

Via nettsidene til dyrevernalliansen kan man lese at Norge forbruker flest forsøksdyr  i Skandinavia. De fleste dyrene brukes i industrien, særlig i fiskeoppdrettsindustrien.

Her kan du, på FDU’s sider selv lese hvilke dyr som ble brukt til hvilke forsøk: http://www.mattilsynet.no/fdu/multimedia/archive/00049/FDUs__rsrapport_2008_49067a.pdf

FDU har foretatt 7 inspeksjoner i forsøksdyreavdelinger, INGEN uanmeldte!

Programmet “Brennpunkt” tok i mars 2009 opp temaet fiskeoppdretten i norge. Det viser seg at det de siste årene har det blitt brukt mer fisk til oppdrettsfôr enn til menneskemat. De miljømessige konsekvensene er store, oppdrettsanleggene sprer sykdommer til villfisken.  Og forsøk på fisk drives i stor utstrekning.

Men igjen, pengene taler sitt språk – dette er “big business”. Når produksjonen øker, øker sannsynligvis også forskningen…

Når dette er sagt vil jeg også påpeke at jeg finner det merkelig at norges fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen ikke er funnet uverdig for en slik ministerstilling. Hvorfor? Fordi hun har eierinteresser i Aker Seafoods og familiebedriften Sinkaberg-Hansen… Nå viser det seg at Landbruksminister Lars Peder Brekk er funnet inhabil i saker som angår fiskerimininster Lisbeth Berg-Hansens selskap Sinkaberg-Hansen spesielt, eller i saker der selskapet har sterke interesser i utfallet. Dette fordi landbruksministeren er  indirekte medeier i selskapet gjennom selskapet Asbjørn Brekk AS. Dessuten er hans bror styreleder i Sinkaberg-Hansen. Landbruksministeren er dog  ikke funnet generelt inhabil i saker som angår fisk og Mattilsynet. Dette fastslo Justisdepartementets lovavdeling mandag 4 januar 2010.

Er det ikke underlig da dere, at vi har en landbruksminister og en fiskeriminister som har eierinteresser i fiskeoppdretten? Troverdigheten til disse ministrene blir satt på stor prøve da de “inngår i” Mattilsynet – som jo skal beskytte forbrukernes mat OG alle dyrs rettigheter.

Les fakta her:

Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det administrative ansvaret for etaten ligger hos LMD. 

Lovverket
De viktigste lovene på Mattilsynets områder er:

Matloven, som skal sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann, fremme helse, samt ivareta miljøvennlig produksjon og hindre spredning av dyre- og plantesykdommer.

Dyrevernloven, som skal sikre at dyr, også fisk, behandles godt.

Kosmetikkloven, som skal medvirke til at kosmetikk og kroppspleieprodukt er helsemessig sikre for mennesker og dyr.

Mattilsynet har videre også ansvar for lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven), lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og lov om husdyravl (husdyravlsloven).

Til alle disse lovene er det utarbeidet forskrifter med mer detaljerte bestemmelser. Det aller meste av lovene og forskriftene inngår i EØS-avtalen og er felles europeisk regelverk.

Jeg håper inderlig Dyrevernalliansen kommer i mål når det gjelder å få til et dyrepoliti i Norge fremfor det eksisterende Mattilsynet.  Vi som er litt interessert vet jo at Mattilsynet gjør en laber jobb for dyrevelferden i Norge, men med ministre som nevnt ovenfor kan Mattilsynet, om mulig, bli enda mindre troverdig.

Foresten, den nye dyrevernloven som kom i kraft i januar i år – den gjelder kanskje ikke forsøksdyrene, eller???????

La oss alle jobbe for et dyrepoliti og at steder som Løken gård blir stengt ! Underskriftskampansje har pågått en tid, du kan skrive under her http://www.lokengard.no/node/6

 

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6527787

http://www.nationen.no/politikk/article4788146.ece

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet

Merk:
Dyrevernalliansen jobber for eget dyrepoliti i Norge www.dyrevern.no

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00