FLOFFELOFFE'S VERDEN II
- Livets rariteter, foto & dikt, samfunn, tankespinn – Se også:http://maleriogfoto.blogg.no/

des
01

Et varsko til alle med kattepuser, eller som kjenner noen med en pusekatt- spre ordet:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7404413

- og har du ingen katt, eller ikke kjenner noen med katt – ja, så kan det tenkes det dukker opp en frossen sjel. Jeg håper du lar den varme seg inne hos deg da.

Gråpus i farta - min nydelige kattepus

Gråpus i farta - min nydelige kattepus

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

nov
14

Veterinær Silje Hvartnes og programleder Gaute Grøtter Grav har laget et program (”Viltdyrlegen”) fra Sør-Afrika for TV2, og første episode ble sendt i dag i beste sendetid. 

Kort fortalt omhandler programmet rikinger i Sør-Afrika som eier egne naturparker hvor turister kan gå på jakt og skyte ville dyr. Dyrene i naturparkene selges mellom eierne i form av auksjoner. Dyrene må jages, dopes og fraktes til auksjonsplassen. Det er her Silje kommer inn. Veterinæren. Hun skal altså dope ned dyrene slik at de kan fanges.  Mange av dyrene dør av stress i prosessen og vi blir ganske riktig vitner til at en giraff dør etter bedøvelsen.

Det blir litt drama-queen aktig når Silje tar til tårene fordi giraffen døde, mens hun in neste setting er igang med å bedøve en ny.  Fra et helikopter henger hun stolt med gevær, mens stressete giraffer løper som gale på bakken, livredde selvsagt. Det er ikke noe pent syn.

Jeg blir sint på Silje, som stiller opp i en slik prosess. Jeg blir lei meg for at TV2 nedlater seg til å sende et slikt program. Og, jeg blir trist når jeg ser “Royal Canin” sponser programmet i form av reklame.

Alt fra Silje til TV2 og settingen i Sør-Afrika har kun et mål for øye: Penger og (kjendis-)status.

Dette er dyremishandling på høyt nivå – og vinklingen av dette programmet er usmakelig.  Dette burde ikke bli sendt som et underholdingsprogram. Vinklingen burde heller være informasjon om temaet – som nok for de fleste var ganske ukjent. Jeg mener TV2 har tatt en elendig besluttning ved å sende et program som dette.

Jeg håper dyrevernere vil protestere overfor TV2 - og  jeg oppfordrer Royal Canin til å ta vekk sin reklame.

********************

20 November/Etterord:  Jeg fikk e-mail fra Royal Canin i går, om at de har trukket seg som sponsor for programmet. “Viltdyrlegen” hadde ikke vært vinklet slik som de hadde trodd heller.  SÅ det viser seg at selskapet har høy moral og respekt for dyr. Jeg oppfordrer dere til å kjøpe produktene med vissheten om dette.  Det varmet hjertet mitt!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

nov
02

Det er interessant å se at AP nå varsler opprydning i kjølevannet av den siste avsløringen  av
dyremishandling på pelsdyrfarmene. Interessant fordi AP på landsmøte i fjor stemte mot et forslag om å fjerne støtten til pelsdyrnæringen. Staten gir 43 millioner i støtte til næringen.  (Mind you: FP ønsket å fjerne støtten).

Så sent som i fjor rullet Nettverk for dyrs frihet opp en skandaløs sak. På eget iniativ  inspisert de pelsdyrfarmene i norge, hvorpå rapportene både for 2008 og 2009 avslørte grov dyremishandling.  Mattilsynet på sin side offentliggjorde sine rapporter i juni 2009, og landbruksministeren konkluderte da med at pelsdyrene har det bra på farmene. Det er skandaløst det!

 

Mattilsynet er et statlig organ som fører også tilsyn og kontroll med næringsmiddelproduksjonen og med dyrehold . Snakk om å blande kortene! Jeg oppfordrer politikerne til å revurdere mattilsynet som kontrollorgan for dyrevern. La mattilsynet ta seg av produksjonskonroll og opprett et dyrepoliti som verner dyrene! Avskaff pelsdyrnæringen slik som mange land i EU har gjort.
 
 Kilder

http://35090.vgb.no/2009/08/26/mattilsynet-svikter-igjen-dyrene/
http://www.forbypels.no/
http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyrevern/forholdene_i_norske_pelsdyrg_rder_72442
http://www.aftenbladet.no/lokalt/1068688/Hardt_press_mot_pelsdyrstoette.html
http://www.sandnesavisen.no/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&Itemid=101
http://www.dyrevern.no/Emner/forbruker_og_samfunn/132/Nyheter_om_politikk/7999
http://www.dyrevern.no/Emner/pels/307/309
http://www.dyrevern.no/Emner/forbruker_og_samfunn/132/Nyheter_om_politikk/8207

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

mai
25

Dersom du ikke har sett den fantastiske videoen av Orangutangen og villhunden på VG.no i dag, se på følgende link:
http://www.vgtv.no/?id=30528

Orangutanger er fantastiske dyr. Jeg vet det.  Fordi jeg selv hatt en orangutang unge på fanget og opplevd hvor like de er oss mennesker. Det var i Singapore Zoo. Dessverre er orangutangene utryddningstruet.
Jeg kan ikke si det ofte nok, se og lær: http://www.youtube.com/watch?v=ZD6UpPQkNBU&feature=fvsr

Les forøvrig om en organisasjon som gjør det mulig å redde noen av de ville orangutangene; BOS / Borneo Orangutan Survival Foundation
 http://www.savetheorangutan.co.uk/?page_id=2

Ønsker dere alle en god dag!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

apr
05

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=586176

Måtte det snart komme en lov som fratar bønder muligheten til å drive med dyr for all evighet når dyremishandling avdekkes.

Denne karen, som driver besøksgård av alle ting, er frekk nok til å beklage
“hendelsen”  han tydeligvis fraskriver seg ansvaret for.

Og i Norge holder vel det?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

jan
05

I en kommentar fra et tidligere innlegg jeg skrev, ble jeg kjent med at det eksisterer en gård (Løken Gård)som driver salg av dyr til forsøksdyrlaboratorier. I min naivitet visste jeg ikke at slikt eksisterte. Jeg ble så lei meg. Via nettsidene til Nettverk for dyrs frihet kan du lese om gården.

Litt fakta fra siden følger her:

  • Løken Gård startet sitt salg av dyr til forsøksdyrlaboratorier for over 20 år siden.
  • Omtrent 120 hunder og 50 katter holdes til enhver tid innesperret på LØken Gård i påvente av usikker skjebne i dyreforsøk.
  • Løken Gård selger dyrene til dyreforsøk i flere europeiske land og har planer om å utvide driften.
  • Løken Gård har flere ganger havnet i medias søkelys etter anmeldelse for lovbrudd. Etter en rettssak i 2007 ble Løken Gård tvunget til å utlevere sju hunder til sine eiere, etter at de hadde skjult at hundene skulle selges til dyreforsøk.
  • Løken Gård kjøper inn hunder og katter fra privatpersoner for å bruke i avl.

Via nettsidene til dyrevernalliansen kan man lese at Norge forbruker flest forsøksdyr  i Skandinavia. De fleste dyrene brukes i industrien, særlig i fiskeoppdrettsindustrien.

Her kan du, på FDU’s sider selv lese hvilke dyr som ble brukt til hvilke forsøk: http://www.mattilsynet.no/fdu/multimedia/archive/00049/FDUs__rsrapport_2008_49067a.pdf

FDU har foretatt 7 inspeksjoner i forsøksdyreavdelinger, INGEN uanmeldte!

Programmet “Brennpunkt” tok i mars 2009 opp temaet fiskeoppdretten i norge. Det viser seg at det de siste årene har det blitt brukt mer fisk til oppdrettsfôr enn til menneskemat. De miljømessige konsekvensene er store, oppdrettsanleggene sprer sykdommer til villfisken.  Og forsøk på fisk drives i stor utstrekning.

Men igjen, pengene taler sitt språk – dette er “big business”. Når produksjonen øker, øker sannsynligvis også forskningen…

Når dette er sagt vil jeg også påpeke at jeg finner det merkelig at norges fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen ikke er funnet uverdig for en slik ministerstilling. Hvorfor? Fordi hun har eierinteresser i Aker Seafoods og familiebedriften Sinkaberg-Hansen… Nå viser det seg at Landbruksminister Lars Peder Brekk er funnet inhabil i saker som angår fiskerimininster Lisbeth Berg-Hansens selskap Sinkaberg-Hansen spesielt, eller i saker der selskapet har sterke interesser i utfallet. Dette fordi landbruksministeren er  indirekte medeier i selskapet gjennom selskapet Asbjørn Brekk AS. Dessuten er hans bror styreleder i Sinkaberg-Hansen. Landbruksministeren er dog  ikke funnet generelt inhabil i saker som angår fisk og Mattilsynet. Dette fastslo Justisdepartementets lovavdeling mandag 4 januar 2010.

Er det ikke underlig da dere, at vi har en landbruksminister og en fiskeriminister som har eierinteresser i fiskeoppdretten? Troverdigheten til disse ministrene blir satt på stor prøve da de “inngår i” Mattilsynet – som jo skal beskytte forbrukernes mat OG alle dyrs rettigheter.

Les fakta her:

Mattilsynet er underlagt tre departementer; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det administrative ansvaret for etaten ligger hos LMD. 

Lovverket
De viktigste lovene på Mattilsynets områder er:

Matloven, som skal sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og trygt drikkevann, fremme helse, samt ivareta miljøvennlig produksjon og hindre spredning av dyre- og plantesykdommer.

Dyrevernloven, som skal sikre at dyr, også fisk, behandles godt.

Kosmetikkloven, som skal medvirke til at kosmetikk og kroppspleieprodukt er helsemessig sikre for mennesker og dyr.

Mattilsynet har videre også ansvar for lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven), lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og lov om husdyravl (husdyravlsloven).

Til alle disse lovene er det utarbeidet forskrifter med mer detaljerte bestemmelser. Det aller meste av lovene og forskriftene inngår i EØS-avtalen og er felles europeisk regelverk.

Jeg håper inderlig Dyrevernalliansen kommer i mål når det gjelder å få til et dyrepoliti i Norge fremfor det eksisterende Mattilsynet.  Vi som er litt interessert vet jo at Mattilsynet gjør en laber jobb for dyrevelferden i Norge, men med ministre som nevnt ovenfor kan Mattilsynet, om mulig, bli enda mindre troverdig.

Foresten, den nye dyrevernloven som kom i kraft i januar i år – den gjelder kanskje ikke forsøksdyrene, eller???????

La oss alle jobbe for et dyrepoliti og at steder som Løken gård blir stengt ! Underskriftskampansje har pågått en tid, du kan skrive under her http://www.lokengard.no/node/6

 

http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6527787

http://www.nationen.no/politikk/article4788146.ece

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet

Merk:
Dyrevernalliansen jobber for eget dyrepoliti i Norge www.dyrevern.no

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

jan
02

Fra 1 Januar 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft.  Nå er det skrevet svart på hvitt at det er lovpliktig å varsle myndighetene ved mistanke om mishandling og vanskjøtsel av dyr. I denne loven innføres også 16 års grense for kjøp av dyr og forbud mot sex med dyr. Tenk det.. Det har jo tatt sin tid kan man si – og sier mye om Norges syn på dyrevelferd. Vel nå er den her – og bra er vel det.

MEN, hva så?   Saker har jo blitt varslet før uten at det har fått særlig betydning for mishandlerene. Jeg nevner for n’te gang Fatland slakteriet i Oslo og Hedmarkssaken som eksempler. Dette er store graverende eksempler, Fatland ble aldri stengt og damen i Hedmark har mishandlet dyr i noe sånt som 10 år siden første varsling.  Så hva med de “mindre” sakene – hvis man kan kalle dem det?

Det er handling som må til. Dersom en person har blitt rapportert inn for dyremishandling, må myndighetene kunne gå inn umiddelbart og frata vedkommende dyret/stenge produksjonen - inntil saken er avgjort.        

Så lenge myndighetene ikke legger til rette for lover og rask saksbehandling som slår bena unna på mishandlerne – ja, så mener jeg bestemt at dyrevelferden i Norge er uanstendig.

 

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3445535.ece

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

des
20

Så godt å lese at Internasjonale dyrevernorganisasjoner i samarbeid med den indiske regjeringen har klart å stoppe den triste tradisjonen i India; dansebjørner som fornøyer turister.

Mange har lidd forferdelige skjebner. Nå kan man lese at den siste av 600 er reddet bort i fra gatene.

Disse bjørnene har nå fått plass i et bjørnesenter hvor de blir tatt godt vare på. Det sier seg vel selv at disse bjørnen ikke har mulighet til å leve i frihet, dessverre.

Det nytter å engasjere seg!

Se – DET var julegave med mening i det!

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=583115

http://www.wildlifesos.org/IBR/BBRC/newbearsan.htm

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

des
19

Stopp en halv!

 

Som forbruker og dyreelsker forventer jeg topp standard ved slakteriene.

Men slik er det ikke. Fatland slakteri i Oslo har i ca. 10 år misbrukt tillitten.  Diskusjonene har gått høyt, og Fatland Oslo ble til syvende og sist anmeldt for en tid tilbake for dyremishandling og svekket matsikkerhet. Lagmannsretten ga slakteriet 10.000 i bot. Saken ble anket til Høyesterett og man kan lese i Aftenposten i går at slakteriet fikk en bot på 300 000,-.  Det skulle bare mangle. Hva som uroer meg er at ikke slakteriet ble vedtatt stengt.  Det hadde gitt riktige signaler til de som driver med dyreproduksjon og mat til oss forbrukere.

Uansett, vær bevisst! Jeg oppfordrer deg til ikke å kjøpe Skjæggerud og Slaktern produkter – dette er Fatlands merker. Norgesgruppen og Coop selger disse varene.  Det er kun vi forbrukere som bestemmer hvilke produsenter etc. som fortjener vår tillitt!

http://35090.vgb.no/2009/02/26/ukultur-i-kj%c3%b8ttbransjen-pass-pa-hva-du-spiser/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

nov
28

Så kan man igjen lese om dyremishandling. Denne gang retter jeg blikket over grensen mot Sverige.

90 (nitti!) grisebønder er anmeldt for dyremishandling hos svenska bror. ICA og Coop i Sverige har nå stoppet å kjøpe slakt fra disse .  Men, Dagligvarehandelen uttaler at først når de anmeldte grisebøndene behandler sine dyr på skikkelig vis skal de kjøpe kjøtt fra disse igjen. 

Stopp en halv: Burde ikke slike bønder få fratatt enhver rett til å holde dyr for evig tid?!  I Sverige er det bransjen selv som følger opp anmeldelsene. Hvor troverdig er det?

Vel, denne skandalen har visstnok fått politiske følger. La oss håpe politikerne i Riksdagen kan vise at de gjør noe mer enn å prate i sakens anledning. Det kreves handling!

Etter dette har blitt kjent, er det nok mange som spiser juleskinke og ribbe med en vond følelse i magen. 
Produktene kan nemlig ikke spores, dermed er det ikke godt å vite om julegrisen du kjøpte på “harryhandel” i Sverige er fra en av disse bøndene. Den er visstnok ikke i norske hyller. Ha! DET er å stole på. Her er salget og klingende mynt vikigere enn moralen. Det viser seg jo.

De folkevalgte både her og utenfor Norge bør legge til rette for at kun godt dyrehold gir rett til å drive i bransjen. 

Alt kjøtt burde vært merket med opprinnelsessted og slaktested. Uanmeldte dyrekontroller flere ganger i året skulle gi prikkbelastninger ved feil/mangler/mindre bra dyrehold – og merkes på pakkene.  Eks. antall prikker fratar bonden/slakteriet etc mulighet til å drive med dyrehold på livstid.

Bare slik kan vi forbrukere holde oss godt orientert og vi kan selv foreta valg. Dette gjør også at alle ledd står ansvarlig på en synlig måte.

Alle dyr skal behandles godt.

Kilder:

 http://www.dyrsfrihet.no/nyheter/intensivt-dyreplageri-avdekket-pa-svenske-grisefarmer

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3394750.ece

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

(mer...)

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00